Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә, тәрбия чараларында Ризаэддин Фәхретддин хезмәтләрен куллану  


Фразеологик әйтелмәләр турында төшенчә


Авыл тарихы турында риваять.